2. AMALTEIA klubové výhody

AMALTEIA R.O.L.S.
Jednoduchá obchodní klubová pravidla věrnostního programu R.O.L.S.
(dále jen JOKP)
 
Příloha č. 1 - VĚRNOSTNÍ PROGRAM
 

I. Definice pojmů

Zákazník
Zákazníkem se rozumí každý, kdo využije nabídky Provozovatele a nakoupí si nabízené produkty buď na e-shopu Provozovatele nebo na klubových setkáních pořádaných Provozovatelem.
 
Zaregistrovaný zákazník
Zákazník, který si na e-shopu Provozovatele udělal běžnou zákaznickou registraci zdarma. Zaregistrovaný zákazník získává přístup ke všem nabízeným výrobkům (tj. i k těm, které kvůli obchodním podmínkám některých dodavatelů může zákazník vidět až po registraci). Postupně může u většiny výrobků získat věrnostní slevu až 5 % - viz tabulka č.1. Pokud Zaregistrovaný zákazník doporučí další zákazníky či Členy klubu a teprve později se rozhodne pro Klubové členství, stanou se do té doby díky jeho doporučení zaregistrovaní zákazníci a Členové klubu součástí jeho Klubovém týmu.
 
Člen klubu
Členem klubu se stává Zákazník/Zaregistrovaný zákazník zakoupením libovolného Klubového balíčku a úhradou jednorázového Členského klubového příspěvku. Nabídka Klubových balíčků je aktualizována na e-shopu provozovatele. Členství je aktivní nejpozději následující pracovní den po připsání celkové částky za kvalifikační objednávku na účet Provozovatele. Pokud si zákazník rozloží platbu na delší období (maximálně tři měsíce), je rozhodující datum poslední platby.
Člen klubu získává tyto výhody:
- okamžitou Klubovou slevu 3-5 % u naprosté většiny nabízených výrobků
- okamžitou fixní Klubovou cenu u ZinZino výrobků bez ohledu na výši jednotlivého nákupu (konkrétně je to sleva 20 % oproti e-shopovým cenám Provozovatele, které patří trvale mezi nejnižší v ČR)
- vyšší věrnostní slevy oproti Zaregistrovanému zákazníkovi, a to až 20 % (viz tabulka č. 1)*
- objemové slevy podle celkové hodnoty aktuálně prováděného nákupu, platné pouze pro Členy klubu (viz tabulka č. 2)*
- přístup ke zvýhodněným cenám výrobků, u kterých není možné kvůli obchodním podmínkám dodavatele veřejně uvádět ceny nižší než doporučené prodejní ceny (např. výrobky některých MLM, BEP aditiva do PHM apod.)
- možnost získat pasivní příjem bez pravidelných/trvalých obchodních aktivit díky unikátnímu věrnostnímu klubovému programu R.O.L.S., který bude postupně aktivován od ledna 2024
jednotlivé slevy se sčítají, přičemž u každého výrobku je nastavená maximální celková výše slevy od 3 do 60 % (cca 20 % sortimentu sleva 3-5 %, 60 % sortimentu sleva 5-15 %, cca 20 % sortimentu slevy nad 15 %)
kumulativní slevy nad 15 % obvykle zrcadlí akční slevy a věrnostní bonusy dodavatelů
∗ přehled aktuálních klubových slev je veřejně dostupný na e-shopu Provozovatele. Limitované (akční) nabídky jsou označené jako "Klubová akce" a platí pouze pro aktuálně uvedený počet kusů. Označení "Klubová akce" a zařazení do konkrétní procentuální kategorie usnadňuje Členům klubu orientaci v nabídce a její plné využití.
 
tabulka č. 1 - věrnostní slevy (slevy nad rámec Klubové slevy, obvykle ve výši 5 %)
Kumulovaný nákup (KN) = hodnota všech osobních objednávek za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců
konkrétní výši Věrnostní slevy vidí Zaregistrovaný zákazník i Člen klubu po přihlášení ve svém profilu
 
KN od částky v Kč
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
zaregistrovaný zákazník
1 %
2 %
3 %
3 %
4 %
4 %
4 %
5 %
5 %
5 %
člen klubu
5 %
6 %
7 %
8 %
10 %
12 %
14 %
16 %
18 %
20 %
 
tabulka č. 2 - objemové slevy podle celkové hodnoty aktuálně prováděného nákupu
výše dosažené slevy se okamžitě přepočítává v košíku podle aktuální hodnoty nákupu
u každého výrobku je v košíku pod symbolem "?" uvedená informace o maximální výši slevy
 
aktuální hodnota nákupu 1.597,- Kč 2.584,-Kč 4.181,-Kč 6.765,-Kč
objemová sleva 8 % 21 % 34 % 55 %
 
Klubový tým
Klubový tým tvoří Členové klubu, Zaregistrovaní zákazníci a Zákazníci, kteří u Provozovatele nakupují produkty a služby na základě přímého doporučení stávajícím Členem klubu, a všemi následně doporučenými dalšími Členy klubu, Zaregistrovanými zákazníky či Zákazníky. Každý Člen klubu má právo doporučit neomezený počet Členů klubu, Zaregistrovaných zákazníků a Zákazníků. Všichni Členové klubu a Zaregistrovaní zákazníci, kteří budou registrováni na základě přímého doporučení, jsou pro stávajícího Člena klubu jeho PRVNÍ GENERACÍ. Členové klubu a Zákazníci zaregistrovaní na základě doporučení této první generace jsou pro stávajícího člena jeho DRUHOU GENERACÍ atd. až do neomezené hloubky.
 
Aktivní generace
Aktivní generací se rozumí ti Členové klubu, kteří si v měsíci předcházejím rozhodnému období nakoupili zboží v celkové výši alespoň 2.584,- Kč. Podrobnosti jsou uvedeny v článku II, odstavec 2 této přílohy.
 
Měsíční obrat
Příjem za všechny nákupy provedené na e-shopu www.jentonej.store v rámci jednoho kalendářního měsíce a uhrazené do 3. dne následujícího měsíce. Do tohoto obratu se nezapočítávají produkty ve speciálním režimu, a to konkrétně Členský klubový příspěvek, služby finančního poradenství, poštovné a jiné režijní platby od zákazníků, prodej produktů za provizi na e-shopech smluvních partnerů, klubové prodejní pomůcky (letáky apod.), doprodej výrobků za velkoobchodní či nižší než velkoobchodní ceny.
 
PĚTKA - kredity za doporučení nového Zákazníka/Člena klubu
 
GEN - generační kredity (podíl z obratu Klubového týmu)
Provozovatel vyplatí každý měsíc Členům klubu formou Kreditů 1 % z obratu jeho Klubového týmu - tj. z jednotlivých nákupů jak Zaregistrovaných zákazníků, tak Členů klubu, a to až do hloubky 8. aktivní generace (tzn. že odměny mohou přijít z neomezené hloubky).
 
RANKY - podíl z celkového měsíčního obratu AMALTEIA s.r.o.
Provozovatel každý měsíc rozdělí 4 % z obratu e-shopu formou Ranků mezi kvalifikované Členy klubu (viz tabulka č. 4). Rozlišují se celkem čtyři Ranky (Bronz, Silver, Gold a Platinum), přičemž do každého z nich je umístěno množství kreditů odpovídající 1 % z měsíčního obratu e-shopu Provozovatele. Tyto kredity jsou následně alikvotně rozděleny mezi ty Členy klubu, kteří za daný měsíc splnili kvalifikační objem nákupů. Do kvalifikačního objemu nákupů se započítávají jak osobní nákupy Člena klubu, tak všechny nákupy uskutečněné členy jeho Klubového týmu v daném kalendářním měsíci, a to z neomezené šířky i hloubky. Pro započítání do měsíčního obratu je rozhodující datum uzavření objednávky (nejpozději poslední kalendářní den v rozhodném měsíci, a to do 23.59 hod.) a odeslání platby na účet Provozovatele nejpozději třetí den v kalendářním měsíci následujícím za rozhodným měsícem. Rank Platinum je určen výhradně pro odměny určené Produktovým specialistům.
 
Rozpis kreditů - měsíční vyúčtování
Provozovatel seznámí Člena klubu s výší získaných Kreditů formou Rozpisu kreditů za kvalifikační období (tj. jeden kalendářní měsíc) nejpozději 21. dne v zúčtovacím měsíci (následujícím po rozhodném kvalifikačním období). Tento Rozpis je odeslán Členům klubu elektronicky, a to na jejich aktuální e-mailovou adresu, případně umístěn v administrativním rozhraní Klubového účtu. Kredity jsou Členovi klubu připsány na jeho Klubový účet k 28. dni v zúčtovacím měsíci. Pokud Člen klubu požaduje převod Kreditů na peněžní prostředky a následně na bankovní účet, bude tento převod realizován nejpozději do 14ti dnů od doručení tohoto požadavku (písemně, e-mailem). Výplata kreditů je možná pro jejich objem přesahující jejich kumulativní výši 8.000,- Kč. Případné námitky proti Rozpisu kreditů musí Člen klubu vznést nejpozději do 3 dnů od jeho odeslání. Pozdější námitky nemají právní účinek.
 

II. Věrnostní klubový program R.O.L.S. (Revoluční Obchodní Liniový Systém)

1. PĚTKA - kredity za první nákup nového Zákazníka/Člena klubu
Člen klubu získává nárok na odměnu 5 % z prvního nákupu nového Zákazníka/Člena klubu, a to bez ohledu na to, zda nákup nebo zaregistrování proběhlo přímo na základě aktivit Člena klubu (affiliate link, osobní doporučení, dárkový poukaz) nebo Produktového specialisty.
 
2. GEN - generační kredity, kvalifikační nákup
Člen klubu získává nárok na GEN ve výši 1 % z nákupů členů svého Klubového týmu, a to až do hloubky 8. aktuálně aktivní generace. Jinak řečeno je z každého nákupu Zaregistrovaného zákazníka i Člena klubu vyplaceno 8 x 1 % po doporučitelské linii osmi nejbližším kvalifikovaným Členům klubu. Pro přidělení těchto Generačních kreditů je nutné splnit podmínku kvalifikačního osobního nákupu ve výši 2.584,- Kč. Kvalifikační nákup musí proběhnout v kalendářním měsíci bezprostředně předcházejícím rozhodnému měsíci (např. nákup v lednu je kvalifikací pro GEN v únoru). Pro započítání do kvalifikace je rozhodující datum uzavření objednávky (nejpozději poslední kalendářní den v rozhodném měsíci, do 23.59 hod.) a odeslání platby na účet Provozovatele nejpozději třetí den v kalendářním měsíci následujícím za rozhodným měsícem. Rozhodující není výše jedné objednávky, ale součet hodnoty všech objednávek uskutečněných Členem klubu v rozhodném období. Platba může být uskutečněna všemi způsoby, které e-shop Provozovatele aktuálně umožňuje (převodem, QR kodem, v hotovosti, od července 2023 Klubovými kredity).
Zakoupením Klubového balíčku a úhradou Členského klubového příspěvku je splněna kvalifikace jak pro měsíc, ve kterém došlo k jeho zakoupení, tak pro měsíc bezprostředně následující (např. Klubová registrace provedená/dokončená v lednu je kvalifikací na leden a únor). Vyplácení GEN z 2. až 8. aktivní generace bude aktivováno pro všechny Členy klubu postupně v souvislosti s tím, jak poroste celkový měsíční obrat na e-shopu provozovatele - viz tabulka č. 3. Za splnění kvalifikační podmínky je považováno každé druhé dosažení stanoveného měsíčního obratu.
 
tabulka č. 3
  měsíční obrat
1. generace  do 1.300.000,- Kč
1. - 5. generace 1.301.000,- až 2.100.000,- Kč
1. - 8. generace 2.100.000,- Kč a více
 
3. Ranky
Člen klubu získává podíl z Ranků formou alikvotního podílu ze všech ranků, pro které splnil kvalifikační podmínky stanovené v tabulce č. 4. Pro tuto odměnu není nutné mít splněnou kvalifikaci vlastním nákupem, rozhodující je celkový obrat Klubového týmu.
 
tabulka č. 4
rank kvalifikační obrat Klubového týmu včetně osobního nákupu
BRONZ       300.000,- Kč
SILVER       800.000,- Kč
GOLD    2.100.000,- Kč
PLATINUM určeno pro odměny Produktovým specialistům

4. Klubové balíčky, Klubový členský příspěvek
Obsah Klubových balíčků je aktualizován na e-shopu provozovatele. Zakoupením Klubového balíčku a úhradou Členského klubového příspěvku je splněna kvalifikace jak pro měsíc, ve kterém došlo k jeho zakoupení, tak pro měsíc bezprostředně následující (např. nákup v lednu je kvalifikací na leden a únor).
 
 
 
 

V Polouvsí dne 20. listopadu 2022