Bochemie / Unilever

Historický pohled na současný závod Bochemie a.s. Bochemie a.s. | LinkedIn
Historie - 115 let budování know-how
Bochemie buduje své know-how již více než 115 let. Za tu dobu se nám podařilo získat si postavení jednoho z nejsilnějších středoevropských výrobců značkových produktů chemických specialit a dezinfekčních a čisticích prostředků. A díky dlouhodobému intenzivnímu výzkumu a vývoji jsme se stali předním výrobcem moderních chemických přípravků, které pružně odpovídají na aktuální potřeby zákazníků.
První mezinárodní úspěchy
V roce 1904 vznikla předchůdkyně Bochemie, společnost Österreichisches Chemikalienwerk Rudolf Goldschmidt & Komp. Během let jsme se postupně zabývali výrobou dehtových a zinkových barev a polykrystalického křemíku. Naši chemici dokázali vyvinout také chloramin. Mezi naše nejvýznamnější výrobky té doby patří bezesporu aspirin a umělé sladidlo sacharin, které zaznamenaly úspěch v globálním měřítku a už před válkou se vyvážely do celého světa. Za hospodářské krize ve dvacátých letech pak došlo k dramatickému snížení počtu zaměstnanců. Firma však dokázala zareagovat tím, že provedla důkladný průzkum trhu a změnila výrobní sortiment tak, aby lépe odpovídal tehdejším požadavkům zákazníků. Tato účinná strategie přinesla opět nový rozvoj firmy.
Úspěšná 60. léta
Zásadní událostí v poválečné historii firmy je zřízení výzkumného střediska na začátku šedesátých let. V roce 1967 jsme pak zahájili výrobu Feropuru, která trvá dodnes, a tento přípravek pro ošetření kovů se s úspěchem stále používá po celém světě. Podstatnou část produkce tvořily v této době akumulátorové hmoty.
Vstup na nové trhy
V devadesátých letech noví majitelé provedli řadu akvizic, rozšířili sortiment a Bochemie vstoupila na nové trhy, zejména střední a východní Evropy. Začali jsme také dodávat celé části pro akumulátory. Značka SAVO, jejíž výrobu jsme spustili v roce 1973, se významně rozrostla a postupně vytvořila celou řadu čisticích a dezinfekčních prostředků pro domácnost. Podařilo se nám vybudovat silnou značku, která si získala velkou část trhu v zemích střední Evropy. Završením tohoto úspěchu a uznáním dlouholeté práce zaměstnanců Bochemie je pak její prodej firmě Unilever v roce 2013. Od té doby již Bochemie není majitelem těchto osvědčených značek, přestože je nadále vyrábí:
Výroba pro společnost Unilever:
  •  SAVO proti plísním
  •  SAVO WC – čtyři druhy na bázi různých aktivních látek
  •  SAVO Original, Prim, Perex, Razant – dezinfekční a bělicí prostředky
  •  SAVO čisticí prostředky bez chloru 
Výroba pro společnost Schulke:
  • Chloramin - univerzální dezinfekční přípravek na bázi aktivního chloru
  • Desam - dezinfekce a čištění povrchů
  • Desprej - dezinfekční prostředek vhodný pro dezinfekci malých ploch a předmětů postřikem
  • Septoderm - dezinfekční přípravek určený pro hygienickou i chirurgickou dezinfekci rukou
  • Chirox - dezinfekce zvířecích příbytků a pomůcek
  • Chirosan - dezinfekční přípravek na bázi aktivního kyslíku 
Současnost
Zásadní úlohu v činnosti Bochemie hrál vždy výzkum a vývoj. Mezi nejnovější úspěchy patří vývoj technologie na výrobu nanoformy oxidu zinečnatého, který má velký význam z hlediska ochrany životního prostředí. Existují aplikace, zejména v gumárenském průmyslu, kdy lze klasický ZnO nahradit 4x menším množstvím našeho produktu při zachování nebo dokonce zlepšení funkčních vlastností. Funkční vlastnosti vyvinutého materiálu testujeme ale i v dalších aplikačních odvětvích (plasty, nátěrové hmoty, filtry, kosmetika aj.). Vyvinuli jsme unikátní technologii výroby oxidu zinečnatého s extrémně vysokým povrchem. Produkt se tak díky svým parametrům řadí mezi nejpokročilejší nanomateriály. Podrobnější informace o tomto produktu najdete v sekci Vlastní výzkum a vývoj Bochemie. 
Žádné produkty značky Bochemie / Unilever nebyly nalezeny...