Europasta SE

Co mají společného Adriana těstoviny, Zátkovy těstoviny, Rosické těstoviny a těstoviny Ideál?

Všechny patří do jednoho výrobního komplexu EUROPASTA SE:
 

Historie

Současná Europasta SE navazuje na bohatou historii svých předchůdců. Společnost je pokračovatelem českého a částečně i slovenského průmyslu výroby těstovin. Nejvýznamnější a nejpozoruhodnější jsou v historii společnosti především dvě továrny, které fungují až do současnosti. Klíčová pro naši současnost je určitě historie továrny Bratři Zátků ve Březí u Boršova nad Vltavou. Odkaz významné jihočeské podnikatelské rodiny Zátků je pro nás velkým závazkem. Zajímavá je i historie továrny v Litovli, dříve firmy Adriana – výrobce těstovin, s.r.o.

TOVÁRNA V BORŠOVĚ NAD VLTAVOU - BRATŘI ZÁTKOVÉ
Kořeny továrny Bratří Zátků sahají až do roku 1884, kdy bratři Vlastimil a Dobroslav Zátkové zahájili v Boršově nad Vltavou provoz první těstárny Rakouska-Uherska. V začátcích bylo nutné přesvědčit hospodyně, zvyklé si připravovat své domácí těstoviny, že těstoviny vyráběné průmyslově jsou nejméně stejně kvalitní.
Od roku 1929 do 1939 došlo k rozšíření výroby prostřednictvím nových automatických strojů. V mezinárodním konkurzu například díky tomu prokázaly Zátkovy těstoviny největší odolnost proti snížení jakosti v tropickém prostředí a mohly tak být vyváženy až do Malajsie. Během druhé světové války Němci zkonfiskovali veškerý majetek rodiny Zátků. Potravinářská výroba byla pozastavena a nahrazena vojenskou.
V roce 1948 došlo ke znárodnění a firma byla pod názvem „Mlýny a těstárny, s.p., závod 2 Březí“ začleněna do státního podniku a stala se střediskem jihočeského mlýnsko-těstárenského průmyslu. Až do roku 1989 se přes omezený rozvoj technické základny dařilo udržet kvalitu výroby a těstárna dál patřila mezi nejlepší v republice.
K rodině Zátků se továrna (bývalý státní podnik) dostala zpět až v roce 1991, a to do ekonomického pronájmu. Natrvalo ji pak rodina spolu s managementem získala formou přímého prodeje k 1.1.1994. V této době došlo k technologické modernizaci a byly uvedeny do provozu italské vysokoteplotní linky na výrobu krátkých i dlouhých těstovin řízené počítačem. Kromě průmyslových investic se podařila i obnova tradičních značek Zátkovy těstoviny a Zátkova mouka.
V roce 2000 prodali potomci rodiny Zátků své akcie spolu s managementem novému akcionáři, společnosti Europasta B.V. Tato společnost následně pokračovala v akvizicích a vytváření velkého česko-slovenského těstárenského uskupení.

TOVÁRNA V LITOVLI - ADRIANA - VÝROBCE TĚSTOVIN, S.R.O.
Příběh těstárny v Litovli, v srdci Hané, je hodně odlišný a nesahá do tak hluboké historie. Po sametové revoluci vznikla v Zemědělském družstvu Červenka myšlenka vybudovat v centru úrodného kraje nové potravinářské výrobní závody a rozšířit tak aktivity družstva. Mělo jít o továrnu na těstoviny, parmazán a šunku (italské prosciuto). Protože doba přála novým projektům, dva z nich se podařilo dotáhnout do konce. Nakonec obě továrny nebyly vybudovány pod hlavičkou zemědělského družstva, ale jako soukromé firmy.
Továrna na parmazán, která se současnou továrnou na těstoviny sousedí, je jednou z největších.
Současnou těstárnu v Litovli získala společnost Europasta v roce 2003 v rámci řešení jejích finančních problémů vzniklých zejména kolapsem ruského trhu v roce 1998. Vzhledem k tomu, že se jednalo v rámci České republiky o nejnovější výrobní závod, postavený na zelené louce, ve výborné lokalitě, stala se základem pro vybudování současného největšího výrobního závodu ve Střední Evropě.
Zejména v letech 2009-2014 prošla továrna rozsáhlými investicemi, které zvýšily její původní kapacitu ze 4 tun/hodinu (4 linky) na současnou kapacitu 14 tun/hodinu (5 výrobních linek). Do výrobního závodu v Litovli se postupně koncentrovala výroba ze všech ostatních výrobních závodů společnosti.
Dalšími akvizicemi, které byly pro společnost zásadní byla koupě společností Spojené těstárny CZ a Spojené cestovinárně SK (dnes Ideál Slovakia, s.r.o.) od společnosti Odkolek, a to v roce 2006. Tyto společnosti provozovaly několik výrobních závodů – pražský ve Vysočanech, olomoucký firmy Seliko a zejména bratislavský. V době koupě firmy v roce 2006 už byl provozován pouze výrobní závod v Bratislavě. Jeho budoucnost však byla v pekárenství, a tak z něj byla výroba přesunuta do Litovle.
V roce 2008 byla zakoupena další těstárna v Rosicích společnosti Tero Rosice, s.r.o. od společnosti Penam, a.s. Transakce proběhla výměnou za pekárenská aktiva Europasty v Českých Budějovicích (dřívější společnost Pekast, s.r.o.). Protože byla opět koupena zejména značka Rosické těstoviny a výrobní zařízení, došlo znovu ke koncentraci výroby do hlavního výrobního závodu v Litovli.
Završením změn v celkové struktuře společnosti byla v roce 2010 fúze všech společností skupiny do jedné firmy, současné společnosti Europasta SE. Fúze a koncentrace výroby spolu s příchodem mezinárodně respektovaných akcionářů posunula Europastu do současné podoby moderní výrobní společnosti s vysokou výrobní kapacitou připravenou na výzvy současného rychle se rozvíjejícího trhu.
 
Současnost
V současné době je Europasta SE tvořena divizemi Litovel (kapacita výroby těstovin 60.000 t/rok) a Boršov nad Vltavou (kapacita mlýna na pšenici 60.000 t/rok a kapacita mlýna na žito 10.000 tun/rok) a také dceřinnou obchodní společností s působností na slovenském trhu, Ideál Slovakia s.r.o. Výroba pokrývá všechny segmenty – vaječné, bezvaječné i semolinové těstoviny (v krátkých i dlouhých tvarech, lisované i válcované).
Europasta SE je značkovým výrobcem s klíčovými značkami Adriana pasta, Zátkovy těstoviny, Rosické těstoviny a Ideál (značka zejména pro slovenský trh).
Významnou část obchodních aktivit Europasty tvoří i výroba těstovin privátních značek pro rychle rostoucí obchodní řetězce v regionu Střední Evropy. Výhodou společnosti je její centrální poloha v tomto regionu a velmi dobrá surovinová základna jak mouky z tvrdé pšenice (semoliny), tak i mouky z potravinářské pšenice.
Mlýnská divize společnosti v Boršově nad Vltavou představuje zejména zdroj suroviny (mouky z měkké pšenice) pro výrobu těstovin. Současně mlýny zásobují i zákazníky z volného trhu, zejména v regionu Jižních Čech. Především se jedná o pekařské společnosti. Europasta je i aktivním dodavatelem spotřebitelského balení mouky na český trh.
3 položek celkem
ADRIANA Semolinové těstoviny FARFALLE 500 g
45 Kč / ks

Farfalle ve tvaru elegantní mašle nebo motýla jsou jednoduše krásné. A což teprve ve spojení s krémovými omáčkami! Zkuste je...

CBA 68771
ADRIANA Semolinové těstoviny FILINI (vlasové nudle) 500 g
45 Kč / ks

Vynikající nudle do polévek - stačí přidat je do polévky pár minut před dovařením. Jsou o něco malinko silnější než vlasové...

CBA 86287
ADRIANA Semolinové těstoviny ZOO zvířátka 500 g
41 Kč / ks

Zvířátka se vydala z rozlehlých afrických plání na safari v dětských talířích! Konečně polévka či omáčka, která bude vaše děti...

CBA 69285

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem